Cart
Q&A
Order list
Only you
top
button
Skip Navigation
Read
안사면 후회해요ㅠㅠ
Date : 2021-10-14Score :★★★★★
Name : Scarlet Oh
Hits : 489
이런 티는 진짜 처음 봐요. 재질도 부드럽고 짱짱한데 밑단 트임도 적당하게 예쁘게 나뉘어져있고 색도 너무 하얗거나 너무 누렇지 않고 딱 다른 색 옷들과 매치해서 입기 좋은.. 그냥 완벽한 탑입니다 ㅠㅠ 안사면 후회해요.. 다른 색도 있다면 살거에요!!!!! 강추합니다! (캔마트에서 산 캉캉치마랑 찰떡이네요 ㅎㅎ)
Comments List
canmart
고객님 ❤ 정성스러운 후기 감사드려요!
요 상품 정말 데일리하게 어떤 옷이든 쉽게 코디 가능한 만능 탑이랍니다!
고객님께도 색상이 정말 잘 어울려서 얼굴이 환해 보이는 코디가 되었네요 :)
항상 만족 드릴 수 있도록 더욱 예쁜 상품으로 인사드릴게요!!
감사합니다!

List of posts
No.
Product
Content
Score
Name
Date
Hits
97
normal
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
347
96
normal
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
397
95
normal
바지 (1)
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
429
94
normal
★★
Hyunji Ahn
2021-12-23
560
93
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-22
438
92
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-21
891
91
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-21
550
90
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-21
488
89
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
545
88
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
487
87
normal
★★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
489
86
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
497
85
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
470
84
normal
★★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
493
83
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
445
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10