Cart
Q&A
Order list
Only you
top
button
Skip Navigation
Read
입은듯 안입은듯 편한 원피스
Date : 2021-10-17Score :★★★★★
Name : Scarlet Oh
Hits : 541
사기 전엔 너무 커보여서 흘러내리지 않을까 걱정했는데, 입어보니 전혀 그럴 걱정 없겠더라구요. 얇은 골덴 재질이라서 답답하진 않지만 추워보이지도 않고, 디자인이 잘빠졌는데 넉넉한 사이즈라서 원피스 안입은것처럼 편해요! 이런 원피스는 정말 처음이에요. 멋도 부리면서 편한거, 엄마들한테 딱이죠? ㅎㅎ 이런 옷 만들어주셔서 고맙습니다 캔마트!!
Comments List
canmart
고객님, 정성어린 후기 감사드려요 😍
가을 겨울에 따뜻하게 코디 가능한 원피스라 추천드리는 상품이에요 !!
활동성도 좋아서 말씀해주신대로 육아코디로도 딱이랍니다 :)
CANMART와 함께 행복한 하루 되시기 바라구요, 앞으로도 많은 관심 부탁드립니다~!

List of posts
No.
Product
Content
Score
Name
Date
Hits
97
normal
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
381
96
normal
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
428
95
normal
바지 (1)
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
458
94
normal
★★
Hyunji Ahn
2021-12-23
584
93
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-22
469
92
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-21
984
91
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-21
584
90
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-21
521
89
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
576
88
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
520
87
normal
★★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
521
86
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
526
85
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
498
84
normal
★★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
528
83
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
472
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10