Cart
Q&A
Order list
Only you
top
button
Skip Navigation
Read
화면과 같음
Date : 2021-11-17Score :★★★★★
Name : Miyung Cho
Hits : 631
사이즈도 적당하고 재질이 보드랍고 딱 내가 원하던 디자인이라 좋았어요.
Comments List
canmart
고객님, 안녕하세요. 캔마트입니다 :)
소중한 상품 주문해주셔서 감사하다는 말씀드리며,
상품 만족해주셔서 대단히 감사드립니다 ♥
예쁘게 착용하셨으면 좋겠습니다^^

List of posts
No.
Product
Content
Score
Name
Date
Hits
82
normal
★★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
461
81
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-02
561
80
normal
★★★★★
Hye Ji Shin
2021-12-02
640
79
normal
★★★★★
Hye Ji Shin
2021-12-02
650
78
normal
★★★★★
Hye Ji Shin
2021-12-02
577
77
normal
★★★★★
Miyung Cho
2021-11-17
569
76
normal
★★★★★
Miyung Cho
2021-11-17
607
75
normal
★★★★★
Miyung Cho
2021-11-17
567
74
normal
★★★★★
Miyung Cho
2021-11-17
552
73
normal
★★★★★
Miyung Cho
2021-11-17
631
72
normal
★★★★★
Lydia
2021-11-13
533
71
normal
★★★★★
Lydia
2021-11-13
610
70
normal
★★★★★
Lydia Xu
2021-11-13
585
69
normal
★★★★★
Lydia Xu
2021-11-13
525
68
normal
★★★★★
Lydia Xu
2021-11-13
800
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10