Cart
Q&A
Order list
Only you
top
button
Skip Navigation
Read
넉넉한 사이즈
Date : 2021-11-17Score :★★★★★
Name : Miyung Cho
Hits : 542
가슴이 큰 마른 아줌마라서 77로 생각하고 2XL를 주문했더니 너무 커서 엉성하고 바보 같아요..ㅜㅜㅜㅜㅜ
Comments List
canmart
고객님, 안녕하세요. 캔마트입니다 :)
소중한 상품 주문해주셨는데, 사이즈 부분으로 속상하셨겠습니다ㅠ.ㅠ!
다음 구매시 상품 상세페이지 하단에 있는 사이즈표 참고하시어 구매하시면 보다 더 도움되실거예요 :)
받으신 상품 예쁘게 착용하셨으면 좋겠습니다 ♥

List of posts
No.
Product
Content
Score
Name
Date
Hits
97
normal
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
346
96
normal
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
397
95
normal
바지 (1)
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
429
94
normal
★★
Hyunji Ahn
2021-12-23
560
93
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-22
437
92
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-21
890
91
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-21
548
90
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-21
486
89
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
543
88
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
486
87
normal
★★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
487
86
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
495
85
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
470
84
normal
★★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
492
83
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
443
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10