Cart
Q&A
Order list
Only you
top
button
Skip Navigation
Read
착용감이 좋네요
Date : 2021-12-02Score :★★★★★
Name : Hye Ji Shin
Hits : 199
니트가 입었을때 부드럽고 가벼워서 좋은것 같아요. 브이넥이라서 부해보인는것도 없는것 같고 그래서 저번에 분홍색 구입하고 다시 베이지색 하나 더 샀어요. 자주 입을것 같아요.
Comments List
canmart
고객님, 소중한 후기 감사드려요 ❤
재구매 해주셨다니 정말 기쁩니다 !
요 상품 한국에서도 인기 정말 많은 상품이에요 ~
이번에 추운 겨울 대비 폴라ver도 출시되었으니 많은 관심 부탁드려요 !!
감사합니다 😊

List of posts
No.
Product
Content
Score
Name
Date
Hits
158
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2022-01-14
66
157
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2022-01-14
56
156
normal
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
57
155
normal
스웨터 (1)
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
48
154
normal
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
57
153
normal
부츠 (1)
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
58
152
normal
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
58
151
normal
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
60
150
normal
바지 (1)
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
73
149
normal
★★★★★
Hyun Song
2021-12-24
200
148
normal
★★★★★
Hyun Song
2021-12-24
204
147
normal
★★★★★
Hyun Song
2021-12-24
189
146
normal
★★
Hyunji Ahn
2021-12-23
233
145
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-22
194
144
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-21
195
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10