Cart
Q&A
Order list
Only you
top
button
Skip Navigation
Read
와이드 팬츠
Date : 2024-05-25Score :★★★★
Name : HJ
Hits : 23
사이즈 고민 많이 했어요 보통 m사이즈 입는데 허리가 작다는 후기가 많아서 L사이즈 주문했네요 길이도 숏으로 했는데 착오가 있었는지 모르겠는데 길어요 검청 쑛으로 내껀 주문하고 딸애꺼 라이트블루 길이 베이직으로 했는데 길이 재어봤는데 비슷해요 저한테 검청이 길이가 긴데 높은 신발 신어야 안끌릴꺼 같네요 ㅠㅠ

List of posts
No.
Product
Content
Score
Name
Date
Hits
155
normal
★★★★★
HJ
2024-05-25
28
154
normal
★★★★
HJ
2024-05-25
23
153
normal
★★★★★
HJ
2024-05-25
25
152
normal
★★★★★
HJ
2024-05-25
21
151
normal
★★★★★
HJ
2024-05-25
22
150
normal
★★★★
Heejeong Son
2024-05-25
21
149
normal
★★★★★
HJ
2024-05-02
38
148
normal
★★★★★
HJ
2024-05-02
40
147
normal
★★★★★
HJ
2024-05-02
32
146
normal
★★★★★
HJ
2024-05-02
41
145
normal
★★★★★
HJ
2024-05-02
35
144
normal
★★★★★
HJ
2024-05-02
39
143
normal
★★★★★
HJ
2024-05-02
33
142
normal
★★★★★
Briana Lee
2024-01-25
88
141
normal
★★★★★
Briana Lee
2024-01-25
97
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10