Cart
Q&A
Order list
Only you
top
button
Skip Navigation
Read
착용감이 좋네요
Date : 2021-12-02Score :★★★★★
Name : Hye Ji Shin
Hits : 599
니트가 입었을때 부드럽고 가벼워서 좋은것 같아요. 브이넥이라서 부해보인는것도 없는것 같고 그래서 저번에 분홍색 구입하고 다시 베이지색 하나 더 샀어요. 자주 입을것 같아요.
Comments List
canmart
고객님, 소중한 후기 감사드려요 ❤
재구매 해주셨다니 정말 기쁩니다 !
요 상품 한국에서도 인기 정말 많은 상품이에요 ~
이번에 추운 겨울 대비 폴라ver도 출시되었으니 많은 관심 부탁드려요 !!
감사합니다 😊

List of posts
No.
Product
Content
Score
Name
Date
Hits
97
normal
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
346
96
normal
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
397
95
normal
바지 (1)
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
429
94
normal
★★
Hyunji Ahn
2021-12-23
560
93
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-22
437
92
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-21
890
91
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-21
548
90
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-21
486
89
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
543
88
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
486
87
normal
★★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
487
86
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
495
85
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
470
84
normal
★★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
492
83
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
443
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10