Cart
Q&A
Order list
Only you
top
button
Skip Navigation
Read
청바지가 잠옷보다 편해요
Date : 2021-12-05Score :★★★★
Name : Scarlet Oh
Hits : 500
이 상품은 장바구니에 넣어놓고 오기만을 기다렸어요. 편하고 따뜻한 청바지가 필요했는데 재입고됬다고 해서 얼마나 기쁘던지... 진짜 기모라 청바지인데 꼭 골덴바지처럼 따뜻해요! 입고 잠들정도로 편한데 디자인도 귀여워서 최고최고! 겨울 내내 이것만 입겠네요 ㅎㅎ 보통 하의는 55-66 입는 편인데 이건 스몰 시켜도 펑퍼짐해요 참고하세요!
Comments List
canmart
소중한 리뷰 감사드려요 😊
요 상품 살짝 넉넉한 배기핏으로 나와서 조금 더 귀여운 느낌으로 코디 가능하답니다 !!
기모안감이라 겨울에도 따뜻하게 입어주시기 좋아 한국에서도 인기 정말 많은 상품이에요~
활동성이 좋아서 정말 편한 청바지라 CANMART 베스트셀러인 상품이랍니다 :)
마음에 드셨다니 정말 기뻐요 ❤

List of posts
No.
Product
Content
Score
Name
Date
Hits
97
normal
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
382
96
normal
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
429
95
normal
바지 (1)
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
460
94
normal
★★
Hyunji Ahn
2021-12-23
585
93
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-22
470
92
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-21
988
91
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-21
586
90
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-21
523
89
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
578
88
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
521
87
normal
★★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
522
86
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
527
85
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
500
84
normal
★★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
529
83
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
474
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10