Cart
Q&A
Order list
Only you
top
button
Skip Navigation
Read
바지
Date : 2022-01-13Score :★★★★★
Name : Briana Lee
Hits : 461
안감힘 부드럽고 살짝 도톰하여 겨울에 입으면 정말로 따뜻할듯 합니다. 사이즈도 몸에 맞춘듯 딱 맞아서 만족합니다
Comments List
canmart
고객님, 소중한 후기 감사드려요 ❤
기모원단이라 살짝 도톰하면서도 핏에 방해되지 않는 두께감이라 피팅감이 예뻐서 정말 인기 많은 상품이랍니다!
올 겨울 CANMART와 함께 따뜻하게 보내시기 바랍니다~
감사합니다 :)

List of posts
No.
Product
Content
Score
Name
Date
Hits
97
normal
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
382
96
normal
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
429
95
normal
바지 (1)
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
461
94
normal
★★
Hyunji Ahn
2021-12-23
586
93
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-22
470
92
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-21
988
91
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-21
586
90
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-21
523
89
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
578
88
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
521
87
normal
★★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
523
86
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
527
85
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
500
84
normal
★★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
529
83
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
474
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10