Cart
Q&A
Order list
Only you
top
button
Skip Navigation
Read
이쁜 스웨터 3
Date : 2023-11-21Score :★★★★★
Name : Briana Lee
Hits : 63
저는 곤색을 오더 했습니다. 신랑한테 사진을 부탁 했는데... 이라고 이상하게 찍어 놨네요 ㅠㅠㅠ. 모델분들 처럼 날씬하면 좋으련만... 더 이쁘게 상품을 잘 보여 드랄수 있을텐데. 뭐라 말이 필요 없는 상품 입니다. 부드럽고, 촉감 좋고, 색감 좋은 스웨터 목까지 살짝 가려 줘서 겨울에 강추 합니다.

List of posts
No.
Product
Content
Score
Name
Date
Hits
142
normal
★★★★★
Briana Lee
2024-01-25
31
141
normal
★★★★★
Briana Lee
2024-01-25
36
140
normal
★★★★★
Briana Lee
2024-01-25
29
139
normal
★★★★★
Briana Lee
2024-01-25
30
138
normal
★★★★★
Briana Lee
2024-01-25
25
137
normal
★★★★★
Briana Lee
2024-01-25
34
136
normal
★★★★★
HJ
2024-01-14
37
135
normal
★★★★★
HJ
2024-01-14
34
134
normal
★★★★★
HJ
2024-01-14
36
133
normal
★★★★★
HJ
2024-01-14
29
132
normal
★★★★★
HJ
2024-01-14
39
131
normal
★★★★★
HJ
2024-01-14
38
130
normal
★★★★★
HJ
2024-01-14
43
129
normal
★★★★★
HJ
2024-01-13
46
128
normal
★★★★★
Briana Lee
2023-12-17
62
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10