Cart
Q&A
Order list
Only you
top
button
Skip Navigation
Read
부드럽고 따스한 스웨터
Date : 2024-01-14Score :★★★★★
Name : HJ
Hits : 61
3개 산 스웨터 중에 제일 마음에 들어요 소프트 비스코스가 들어가서 부드럽고 따스해요 니트 특성상 정전기가 좀 일어나긴 하지만요 연속 이틀입고 나갔네요 이너로 입기에 좋습니다

List of posts
No.
Product
Content
Score
Name
Date
Hits
142
normal
★★★★★
Briana Lee
2024-01-25
62
141
normal
★★★★★
Briana Lee
2024-01-25
70
140
normal
★★★★★
Briana Lee
2024-01-25
61
139
normal
★★★★★
Briana Lee
2024-01-25
61
138
normal
★★★★★
Briana Lee
2024-01-25
52
137
normal
★★★★★
Briana Lee
2024-01-25
58
136
normal
★★★★★
HJ
2024-01-14
69
135
normal
★★★★★
HJ
2024-01-14
59
134
normal
★★★★★
HJ
2024-01-14
67
133
normal
★★★★★
HJ
2024-01-14
61
132
normal
★★★★★
HJ
2024-01-14
62
131
normal
★★★★★
HJ
2024-01-14
67
130
normal
★★★★★
HJ
2024-01-14
67
129
normal
★★★★★
HJ
2024-01-13
73
128
normal
★★★★★
Briana Lee
2023-12-17
88
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10