Cart
Q&A
Order list
Only you
top
button
Skip Navigation
Read
와이드 청바지
Date : 2024-01-25Score :★★★★★
Name : Briana Lee
Hits : 52
항상 스키니 청바지만 오더 하다가 이번에는 와이드로 한번 오더 해봤는데... ㅠㅠ 제가 살이 쪄서 허리가 좀 끼기는 하지만 매번 청바지를 오더 할때마다 입어보고 느끼는 건데.. 좀 끼는 느낌도 착용하고 있으면 너무나 편안 하다는 느낌. 켄마트의 청바지는 정말 후회가 없습니다. 강추요.

List of posts
No.
Product
Content
Score
Name
Date
Hits
142
normal
★★★★★
Briana Lee
2024-01-25
62
141
normal
★★★★★
Briana Lee
2024-01-25
70
140
normal
★★★★★
Briana Lee
2024-01-25
61
139
normal
★★★★★
Briana Lee
2024-01-25
60
138
normal
★★★★★
Briana Lee
2024-01-25
52
137
normal
★★★★★
Briana Lee
2024-01-25
58
136
normal
★★★★★
HJ
2024-01-14
68
135
normal
★★★★★
HJ
2024-01-14
59
134
normal
★★★★★
HJ
2024-01-14
67
133
normal
★★★★★
HJ
2024-01-14
60
132
normal
★★★★★
HJ
2024-01-14
62
131
normal
★★★★★
HJ
2024-01-14
66
130
normal
★★★★★
HJ
2024-01-14
67
129
normal
★★★★★
HJ
2024-01-13
72
128
normal
★★★★★
Briana Lee
2023-12-17
87
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10