Cart
Q&A
Order list
Only you
top
button
Skip Navigation
Read
착용감이 좋네요
Date : 2021-12-02Score :★★★★★
Name : Hye Ji Shin
Hits : 266
니트가 입었을때 부드럽고 가벼워서 좋은것 같아요. 브이넥이라서 부해보인는것도 없는것 같고 그래서 저번에 분홍색 구입하고 다시 베이지색 하나 더 샀어요. 자주 입을것 같아요.
Comments List
canmart
고객님, 소중한 후기 감사드려요 ❤
재구매 해주셨다니 정말 기쁩니다 !
요 상품 한국에서도 인기 정말 많은 상품이에요 ~
이번에 추운 겨울 대비 폴라ver도 출시되었으니 많은 관심 부탁드려요 !!
감사합니다 😊

List of posts
No.
Product
Content
Score
Name
Date
Hits
143
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-21
276
142
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-21
248
141
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
240
140
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
247
139
normal
★★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
242
138
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
237
137
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
251
136
normal
★★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
240
135
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
236
134
normal
★★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
234
133
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-02
252
132
normal
★★★★★
Hye Ji Shin
2021-12-02
266
131
normal
★★★★★
Hye Ji Shin
2021-12-02
303
130
normal
★★★★★
Hye Ji Shin
2021-12-02
277
129
normal
★★★★★
Miyung Cho
2021-11-17
296
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10