Cart
Q&A
Order list
Only you
top
button
Skip Navigation
Read
[MADE] life Slip-on MA01316
Date : 2021-04-28Score :★★★★★
Name : Sinae Park
Hits : 348
진짜 좋아요 ㅎㅎ 색도 정말 예쁘구요! 햇빛이나 밝은 조명에서는 사진과 같은 색상이고 건물안에서는 살짝 사진보다 회색이 껴보인다고 생각하시면 될거 같아요^^ 발볼이 넓어서 샌들은 240 운동화는 245신는데 245고르니까 양말신고 딱맞아요! 넘 만족합니다^^

List of posts
No.
Product
Content
Score
Name
Date
Hits
224
★★★★★
SungMi Baek
2021-04-20
1151
223
★★★★★
Joyce Jin Kim
2021-04-17
330
222
★★★★★
Joyce Jin Kim
2021-04-17
271
221
★★★★★
Joyce Jin Kim
2021-04-17
294
220
★★★★★
Joyce Jin Kim
2021-04-17
285
219
★★★★★
Joyce Jin Kim
2021-04-17
269
218
★★★★★
SungMi Baek
2021-04-13
296
217
★★★★★
SungMi Baek
2021-04-13
289
216
★★★★★
SungMi Baek
2021-04-13
335
215
★★★★★
Scarlet Oh
2021-03-31
249
214
★★★★
Scarlet Oh
2021-03-31
226
213
★★★★★
Scarlet Oh
2021-03-31
256
212
★★★★★
Scarlet Oh
2021-03-31
228
211
★★★★★
Scarlet Oh
2021-03-31
254
210
★★★★★
Scarlet Oh
2021-03-31
208
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10