Cart
Q&A
Order list
Only you
top
button
Skip Navigation
Read
[MADE] life Slip-on MA01316
Date : 2021-04-28Score :★★★★★
Name : Sinae Park
Hits : 154
진짜 좋아요 ㅎㅎ 색도 정말 예쁘구요! 햇빛이나 밝은 조명에서는 사진과 같은 색상이고 건물안에서는 살짝 사진보다 회색이 껴보인다고 생각하시면 될거 같아요^^ 발볼이 넓어서 샌들은 240 운동화는 245신는데 245고르니까 양말신고 딱맞아요! 넘 만족합니다^^

List of posts
No.
Product
Content
Score
Name
Date
Hits
256
normal
★★★★★
Hyun Song
2021-06-24
1235
255
normal
★★★★★
Hyun Song
2021-06-24
950
254
normal
★★★★★
Hyun Song
2021-06-24
941
253
normal
★★★★★
Hyun Song
2021-06-24
940
252
normal
★★★★★
Hyun Song
2021-06-24
905
251
normal
★★★★★
Hye Ji Shin
2021-06-08
928
250
normal
★★★★★
The Ji Shin
2021-06-08
905
249
normal
★★★★★
SungMi Baek
2021-05-27
941
248
normal
★★★★★
SungMi Baek
2021-05-27
925
247
normal
★★★★★
SungMi Baek
2021-05-26
912
246
normal
★★★★★
SungMi Baek
2021-05-26
913
245
normal
★★★★★
Hyun Song
2021-05-22
996
244
normal
★★★★★
Hyun Song
2021-05-22
947
243
normal
★★★★★
Hyun Song
2021-05-22
918
242
normal
★★★★★
Hyun Song
2021-05-22
898
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10